Austin Siegemund-Broka


Austin Siegemund-Broka Kým sa stal spisovateľom na plný úväzok, pracoval ako novinár pre The Hollywood Reporter. Vyštudoval anglický jazyk a literatúru na Harvarde, kde sa zameriaval na tvorbu Shakeaspera.