ND Stevenson


ND Stevenson je oceňovaný autor a ilustrátor, slovenským čiatateľom je známy najmä vďaka vtipnému a akčnému komiksu Nimona. Žije v Los Angeles a okrem kníh a komiksov sa venuje aj tvorbe scenárov.