Zväzky mágie


1. Zväzky mágie 2: Sladkobôľ

Zväzky mágie 2: Sladkobôľ

Princezná Aurélia prišla o všetko. Z kráľovstva, ktoré túžila zachrániť, zostali len ruiny a jej milovaný zahynul na rozbúrenom mori. Uchýli do Greythornu, no nenájde tam vytúžený pokoj. V deň korunovácie jej brata dôjde k prevratu. Všetci sa obrátili proti nej a nepriatelia jej dýchajú na krk. Aurelia sa púšťa do šialeného boja o záchranu posledných ľudí, ktorí jej v živote zostali – jej rodiny. Podarí sa jej objaviť v najtemnejších časoch iskričku nádeje vďaka stratenej láske?

2. Zväzky mágie 1: Krvavec

Zväzky mágie 1: Krvavec

Princezná Aurelia vidí duše mŕtvych a praktizuje krvavú mágiu. Hoci na hlave nosí korunu, za takéto prehrešky by mohla skončiť na hranici, kde by ju upálili ako čarodejnicu. Preto v prestrojení za slúžku utečie do susedného kráľovstva. Pocit šťastia z novonadobudnutých priateľstiev, z lásky k tajomnému cudzincovi a zo slobodne praktizovanej mágie však netrvá dlho. Aurelia sa zapletie do niekoľko storočí trvajúcej mocenskej hry a hrozí jej, že stratí omnoho viac než len korunu…