Vydavateľstvo CooBoo

Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9 
811 07 Bratislava
IČO: 46106596
DIČ: 2023240274
eshop@albatrosmedia.sk
02/4445 2046 
 

VydavateľstvoCooBoo je spolu s Albatros, Fragment,  Lindeni členom skupiny Albatros Media Slovakia s.r.o.

CooBoo na sieťach

Ponuka rukopisu

Máte rukopis, ktorý sa hodí pre vydavateľstvo CooBoo? Potom prosím postupujte nasledujúcim spôsobom:

Informácie o Vašom rukopise zašlite na adresu vydavateľstva:
Albatros Media Slovakia s.r.o.
Mickiewiczova 9 
811 07 Bratislava
alebo elektronickou poštou na: redakcia@albatrosmedia.sk

K svojmu rukopisu prosím uveďte nasledujúce informácie:

  • Charakteristiku, stručný obsah diela
  • Adresáta (to znamená, pre koho je rukopis určený, o aký žáner sa jedná, či ide o dobrodružstvo, rozprávku, riekanky a pod.)
  • Rozsah (predpokladaný počet normostrán - 1800 znakov na 1 stranu)
  • Publikačná činnosť (či ponúkaná kniha už vyšla, existuje v rukopise, alebo ide o námet, pripojte aj vaše predchádzajúce skúsenosti a prípadnú bibliografiu)
  • Prečo ste oslovili práve vydavateľstvo CooBoo?
  • Stručnú informáciu o Vás (telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. dôležité informácie vzťahujúce sa k ponuke)
  • Pripojte ukážku (minimálne 5 strán textu)

Ak budeme mať o vydanie rukopisu záujem, ozveme sa do dvoch mesiacov.